Zwroty

1. Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Simlogic. Iwona Jabłońska, a każde zapytanie o możliwość zwrotu rozpatrywane jest indywidualnie. 

 

2.   Simlogic. Iwona Jabłońska zastrzega sobie
prawo do nieuwzględnienia zwrotu lub gwarancji w przypadku gdy:

a)      Został przekroczony termin 14 dni od daty wystawienia dowodu zakupu.

b)      Przesyłka została nadana po upływie 14 dni od daty wystawienia dowodu zakupu.

c)      Wszelkiego rodzaju dokumenty takie jak formularz reklamacyjny , dowód zakupu nie zostały dołączone do przesyłki

d)      Naruszone lub zerwane zostały plomby, kody zamieszczone na Towarze.

e)      Sytuacji stwierdzającej jakiekolwiek ingerencje w Towar przez jakikolwiek podmiot inny niż Simlogic. Iwona Jabłońska

f)       Kupujący nie sprawdził zawartości przesyłki, która została uszkodzona podczas transportu.

 

 

3. Simlogic. Iwona Jabłońska dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego środka zapłaty jaki użył Kupujący, chyba, że Kupujący w formie pisemnej wyrazi inną chęć zwrotu środków.  

Zwrot środków następuję w terminie 14 -dni od daty przyjęcia wniosku. Simlogic. Iwona Jabłońska nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienia zwrotu należności w przypadkach gdy Kupujący nie przekaże Simlogic. Iwona Jabłońska odpowiednich danych, przekazane dane będą błędne lub przekazane dane uniemożliwią skuteczne dokonanie zwrotu środków.

Zapytaj o produkt